Link to KF Facebook

Kresy Family

 S T A L I N ' S  E T H N I C  C L E A N S I N GSTALIN’S ETHNIC CLEANSING in Eastern Poland
Tales of the Deported 1940-1946        

ISBN 1 872286 88 7

 
Stalin’s Ethnic Cleansing is an anthology of testimonies of the experiences of Poles from Poland’s Eastern Borderlands, Kresy, who were known as ‘osadnicy’ living on ‘osady’ (settlements) which had been awarded to the 1918-1920 demobilised Polish military officials and their families as a reward for their services and who, following the Soviet Union’s invasion of Poland on 17 September 1939 were then deported, crammed into cattle trucks, as disposable labour into the depths of the USSR by Stalin’s NKWD (KGB).

There were four such deportations:
9-10 February 1940;
12-13 April 1940;
8-29 June 1940;
13-22 June 1941.

Some testimonies come also from those driven into exile after 1941 right up until 1948.

The breadth and depth of the testimonies range from descriptions of life in pre-war Kresy, the varied inter-ethnic relations before and during the war, to the deportations themselves, the journey to the camps and kolkhozes and the struggle to survive in the Soviet Union, the subsequent “amnesty” granted by Stalin following Germany’s invasion of the Soviet Union freeing the Poles from their camps and kolkhozes, and their subsequent journeys to freedom.

Not all the Poles from this region were deported and some testimonies describe the lives of those who stayed behind.

The book first appeared in Polish in 1996 under the title “Z KRESÓW WSCHODNICH R.P. NA WYGNANIE”,  published by the Ognisko Rodzin Osadników Kresowych (Association of the Families of the Borderland Settlers).


We would like to thank Pan Ryszard Grzybowski, former Chairman of OROK, for giving us permission to use this amazing material for our website.

This book, translated into English, provides witness to the suffering and courage of the Poles from the Kresy, as well as to the history of Soviet aggression and Stalin’s contempt for suffering humanity. The following are some of the individual testimonies from the book.OROK - a short history

Maria Czajka nee Leduchowicz (osada Zarębkowo)

Feliks Konarski

Feliks Konarski 2

Sabina Sienko nee Salamonczyk (osada Jatwiesk)

Stanisława Simpson nee Krajewska (osada Rogoźnica Mała)

Henryk Madany (osada Jodańce)

Franciszek Muszyński (osada Zosin)

Witold Szabunio (osada Niechniewicze)

Maria Juralewicz nee Sztela (osada Karłowicze)

Aleksander Nowicki (osada  Bałaskowszczyzna)

Jerzy Żegota–Januszajtis (osada Szyły)

Regina Krozowska nee Gawronska (osada Wąsowicze)

Jerzy Kucieba (osada Radziwillow)

Jozef Pajdowski (osada Karczowka)

Tadeusz Walczak (osada Janowka)

Alina Frost nee Świercz (osada Puzieniewicze)

Helena Derwich nee Ćwirko (osada Kuchczyce)

Halina Gluba nee Szulińska (osada Karłowicze)

Dorota  Jasińska nee Jarosz  (osada Rejtanów)

Józefa Jędrzejczyk (osada Lewszowo)
Wanda Bitner nee Krzysztofiak  (osada Piłsudczyzna)

Zofia Repa nee Stepek (osada  Maczkowce)              
Aleksander Ptak (osada Listopadówka)
Halina Powroźnik nee Wadlewska (osada Terebieżów)  

Bronislaw Turzyński (osada  Rokitnianka)

Maria Poźniak  nee Turzyńska (osada Rokitna) 
B.M.Trybuchowski (osada  Łohwinowicze)
Maria Cymborska nee Tais (osadas Ostrow and Pleszow)

Izabela Mączko nee Czerkawska (osada  Bortnica)
T Sobierajski  (osada Chylin)
Wanda Wysocka  (osada Klucz)

Janina Chojnacka (osada Radziwiłłów)

Maria Szuba-Tomaszewska  (osada Budowla)

Anna Bielińska (osada  Reymontów)

Zofia Gawrońska  (osada Wąsowicze)

Rozalia Grobel (osada  Woławel)

Maria Dryguniewicz (osada Bałaskowszczyzna)

Pelagia Stańczak-Czarnecka (osada Puzieniewicze)

Julia Prochorowicz (osada Lachów )

Danuta Gradosielska nee Mączka (osada Krechowiecka)

Marian Marzojty (Morzajew) (osada Wysokie)