​​​​​​​T H E   H I S T O R Y    O F   K R E S Y
Osady - Military Settlements 1921-1940​​​


Translation from the book  
Z Kresów Wschodnich R.P. Wspomnienia z Osad Wojskowych 1921-1940 
(From: The Eastern Borderlands of Poland, Memories of Military Settlements 1921-1940)
Pub: Ognisko Rodzin Osadników Kresowych (OROK)

         (Association of the Families of the Borderland Settlers) 
London, UK. 1992 and 1998 (out of print)
ISBN 1 872286 33 X 

EWA OLSZEWSKA (PSZCZÓŁKOWSKA)